مزرعه فارسی لبنان بازیکن مسابقه استان فارس

مزرعه: فارسی لبنان بازیکن مسابقه استان فارس درخشش بیلیارد باز فارسی مسابقات بین المللی لبنان محمد علی پردل

گت بلاگز عکس خبری عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

رییس جمهور به همراه وزیر بهداشت عصر امروز ، با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مجروحین زلزله دیدار کردند .

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

عبارات مهم : زلزله

رییس جمهور به همراه وزیر بهداشت عصر امروز ، با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مجروحین زلزله دیدار کردند .

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

رییس جمهور به همراه وزیر بهداشت عصر امروز ، با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مجروحین زلزله دیدار کردند .

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

رییس جمهور به همراه وزیر بهداشت عصر امروز ، با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مجروحین زلزله دیدار کردند .

ایسنا

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

واژه های کلیدی: زلزله | کرمانشاه | رییس جمهور | عکس خبری

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

عیادت رییس جمهور از مجروحین زلزله استان کرمانشاه (عکس)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog