مزرعه فارسی لبنان بازیکن مسابقه استان فارس

مزرعه: فارسی لبنان بازیکن مسابقه استان فارس درخشش بیلیارد باز فارسی مسابقات بین المللی لبنان محمد علی پردل

گت بلاگز اخبار پزشکی هشدار راجع به احتمال مبتلا شدن به سوء تغذیه ، خطراتی که صبحانه نخوردن جهت بچه‌ها دارد

نتایج یک مطالعه نشان می دهد کودکان با نخوردن صبحانه در معرض خطر مبتلا شدن به سوء تغذیه قرار می گیرند و زیاد احتمال دارد که به کمبود آهن، کلسیم و ید مبتلا شوند.&

هشدار راجع به احتمال مبتلا شدن به سوء تغذیه ، خطراتی که صبحانه نخوردن جهت بچه‌ها دارد

خطراتی که صبحانه نخوردن جهت فرزند ها دارد/هشدار راجع به احتمال مبتلا شدن به سوء تغذیه

عبارات مهم : تغذیه

نتایج یک مطالعه نشان می دهد کودکان با نخوردن صبحانه در معرض خطر مبتلا شدن به سوء تغذیه قرار می گیرند و زیاد احتمال دارد که به کمبود آهن، کلسیم و ید مبتلا شوند.

به گزارش ایرنا،مطالعه محققان کالج کینگ لندن روی بیش از یکهزار و 600 کودک نشان داد که 14 درصد از پسرها و 19 درصد دختران شرکت کننده در این تحقیق صبحانه نمی خوردند و حدود 50 درصد از هر دو جنسیت دستکم چند روز یکبار، صرف این وعده غذایی را از قلم می اندازند و در نتیجه بیش از دیگران در معرض مبتلا شدن به کمبود آهن، کلسیم و ید هستند.

هشدار راجع به احتمال مبتلا شدن به سوء تغذیه ، خطراتی که صبحانه نخوردن جهت بچه‌ها دارد

همچنین براساس نتیجه های این مطالعه ، یک سوم کودکانی که صبحانه نمی خوردند، حداقل میزان توصیه شده است مواد مغذی را نیز دریافت نمی کردند، به طوری که یک پنجم آنها کمبود ید داشتند ولی در برابر در کودکانی که هر روز صبحانه می خوردند، این کمبود تنها در کمتر از پنج درصد آنها مشاهده شد.

در این تحقیق از کودکان خواسته شد که ابتدا یک رژیم غذایی را جهت مدت چهار روز حفظ کنند و سپس اوضاع مواد مغذی در بدن انها بررسی شد. در این تحقیق وعده صبحانه به عنوان مصرف بیش از 100 کالری بین 6 و 9 صبح در نظر گرفته شد.

نتایج یک مطالعه نشان می دهد کودکان با نخوردن صبحانه در معرض خطر مبتلا شدن به سوء تغذیه قرار می گیرند و زیاد احتمال دارد که به کمبود آهن، کلسیم و ید مبتلا شوند.&

دکتر ‘گردا پوت’ نویسنده ارشد این مطالعه و مدرس علوم تغذیه ای در کالج کینگ لندن گفت: این مطالعه نشان می دهد که والدین به واسطه وعده صبحانه اطمینان پیدا می کنند که فرزندانشان مواد مغذی مورد نیاز را دریافت می کنند.

به گفته محققان، به مطالعات بیشتری نیاز است تا با بررسی غذاهای خاص و کیفیت غذاها مشخص شود که آیا این تفاوت ها به علت انواع متفاوت صبحانه است که در گروه های سنی متفاوت مصرف می شود و در کل بینش بیشتری در زمینه تاثیر مصرف صبحانه بر کیفیت رژیم غذایی ارائه می دهد.

این مطالعه در مجله انگلیسی Nutrition انتشار یافته است.

هشدار راجع به احتمال مبتلا شدن به سوء تغذیه ، خطراتی که صبحانه نخوردن جهت بچه‌ها دارد

واژه های کلیدی: تغذیه | صبحانه | مطالعه | مبتلا شدن | کمبود آهن | وعده غذایی | رژیم غذایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog